ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 2016: Έγινε ο τελικός στο διπλό ανδρών

Νικητές ΣΙΟΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ και ΝΤΟΣΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ