Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Ζαγάρας Νίκος
Αντιπρόεδρος: Βαχλιώτης Αλέξης
Γενικός Γραμματέας: Σιόρμπας Βασίλης
Ταμίας: Μακροβασίλης Θανάσης
Έφορος εγκαταστάσεων: Δεληδήμος Γιώργος
Έφορος γηπέδων: Παπαχριστούδης Τάκης
Έφορος αντισφαίρισης: Μισδραχής Αλμπέρτος
Μέλος: Μακρυγιάννης Βασίλης
Μέλος: Αντζουλάκος Νίκος

Αναπλ. μέλος: Γιαννούλας Γιάννης
Αναπλ. μέλος: Καλφούντζος Παναγιώτης
Αναπλ. μέλος: Μάτσακας Αναστάσης