Κανονισμός γηπέδων

• Για την εύρυθμη λειτουργία των γηπέδων τα μέλη – παίκτες του ομίλου πρέπει να τηρούν τους παρακάτω κανόνες.
• Ελεύθερη χρήση γηπέδων κάνουν τα μέλη του ομίλου
• Κάθε παίκτης μη μέλος του ομίλου υποχρεούται σε καταβολή τιμήματος για την χρήση του γηπέδου.
• Ο χρόνος διάρκειας κάθε παιχνιδιού είναι 1 ½ ώρες.
• Γήπεδο κλείνουν τα μέλη από την προηγούμενη ημέρα στον φροντιστή (Κώστα), τουλάχιστον δύο άτομα (ζευγάρι).
• Γήπεδο κλείνουν τουλάχιστον δύο άτομα, εκ των οποίων το ένα πρέπει να είναι μέλος του ομίλου.
• Μη μέλη μπορούν να κλείσουν γήπεδο μόνο εάν υπάρχουν διαθέσιμα γήπεδα μετά τις 13:00 της ίδιας ημέρας.
• Στο χώρο του κυλικείου θα αναρτάται το πρόγραμμα της ημέρας.
• Υπεύθυνος για την τήρηση του προγράμματος και των ωρών των γηπέδων είναι ο φροντιστής (Κώστας).
• Παρακαλούνται τα μέλη τις μέρες και ώρες αιχμής, ήτοι Τρίτη – Πέμπτη – Σάββατο θερινή 18.00-20.00 και χειμερινή 17.00-19.00 να αποφεύγουν τα μονά παιχνίδια για καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των μελών.
• Τα μέλη να μην απαιτούν το ίδιο γήπεδο και ίδιες ώρες επανειλημμένα για την καλύτερη και δίκαιη εξυπηρέτηση όλων.
• Όλοι οι παίκτες πρέπει να φροντίζουν τα γήπεδα και να τα διατηρούν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση όπως:
o Να τα καταβρέχουν συχνά κατά την διάρκεια του παιχνιδιού.
o Να φορούν κατάλληλα παπούτσια
o Να διορθώνουν μικρολακούβες που δημιουργούνται κατά την διάρκεια του παιχνιδιού.
o Να μη χρησιμοποιούν τα γήπεδα όταν είναι ακατάλληλα προς αποφυγή ζημιών.
o Να στρώνουν συχνά τα γήπεδα για κάλυψη μικροανωμαλιών και οποσδήποτε με το πέρας του παιχνιδιού.
• Όλα τα μέλη – παίκτες του ομίλου να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια και σεβασμό μεταξύ των και οι τυχόν εντάσεις και αντιπαραθέσεις (μέσα - έξω) να γίνονται με κόσμιο τρόπο χωρίς να δαταράσουν την εξέλιξη των παιχνιδιών των άλλων γηπέδων.
• Δεν επιτρέπονται ύβρεις και βωμολοχίες.
• Όλοι πρέπει να βοηθούν για την καλή λειτουργία του ομίλου.
• Τα μέλη – παίκτες πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του φροντιστή των γηπέδων (Κώστας) όπως: καταλληλότητα γηπέδων, πέρας διάρκειας παιχνιδιού, είσοδο στο γήπεδο μη μελών κ.λ.π.
• Κάθε χρήση φώτων επιβαρύνει τους παίκτες του γηπέδου που φωτίζεται. Εάν η χρήση υπερβαίνει τον χρόνο διάρκειας του παιχνιδιού (1 ½ ώρες) χρεώνεται διπλή χρήση φώτων.
• Τυχόν καθυστέρηση έναρξης παιχνιδιού ή βροχής κλπ δεν παρατείνουν τον χρόνο αλλαγής των γηπέδων.
• Μικρή παράταση του χρόνου διάρκειας του παιχνιδιού επιτρέπεται μόνο μετά τη σύμφωνη γνώμη του ζευγαριού που έχει σειρά. Η παράταση αυτή όμως δεν μετακινείται στο επόμενο ζευγάρι.
• Δεν επιτρέπεται παραμονή μη μελών στον όμιλο απουσία του φροντιστή.
• Την Κυριακή ο όμιλος είναι κλειστός. Απαγορεύεται η χρήση των γηπέδων από μη μέλη. Τα μέλη είναι υπεύθυνα για την απόδοση του τιμήματος των φώτων.
• Το κυλικείο είναι self–service. Παρακαλούνται τα μέλη όπως εφοδιάζονται με τα απαραίτητα (νερά – αναψυκτικά) πριν την είσοδό τους στα γήπεδα. Να αποφεύγονται φωνές για παραγγελίες κατά την διάρκεια των παιχνιδιών.