ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο όμιλος θα παραμείνει κλειστός από 1 έως 20 Αυγούστου.
Το χρονικό αυτό διάστημα θα επιτρέπεται η είσοδος μόνο στα μέλη.